تقلب در پاکت کردن (cheating the pocket)


 تقلب در پاکت کردن ، جمله ای است که خیلی مفهوم آن قابل درک نیست اما چه کنیم ترجمه جمله ( cheating the pocket ) است که یکی از اصطلاحات بیلیارد می باشد،  اما نگران نباشید با ذکر یک مثال ، تلاش میکنیم  منظور و مفهوم آن را به خوبی  برایتان جا بندازیم .

به تصویر زیر دقت نمایید :
همانطور که مشاهده می کنید، تصمیم داریم توپ شماره  3 را پاکت کنیم ،  اما دو فلش از توپ شماره ۳ به سمت پاکت نمایش داده شده است به این معنا که می توان توپ را هم از طریق مسیر فلش A و هم از طریق فلش B پاکت کرد و در ماهیت آن فرقی نمی کند به هرحال پاکت می شود.

 اما یک نکته اساسی وجود دارد موقعیت کیوبال بعد از پاکت کردن توپ !!  ما اگر توپ هدفمان را از طریق فلش A پاکت کنیم کیوبال در یک موقعیت قرار می‌گیرد و اگر از طریق فلش B پاکت کنیم در  یک موقعیت دیگر قرار می گیرد.

 منظور از اصطلاح cheating the pocket ، استفاده از کل محدوده داخل دهنه های پاکت ها به منظور موقعیت سازی کیوبال برای ضربات بعدی می باشد احتمالاً متوجه مفهومی اصطلاح شده‌اید خوب بیایید دوتا مثال را با هم بررسی کنیم:

 مثال ۱:

  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید با زدن ضربه به گوشه سمت راست توپ زرد آن را از یک زاویه خارج از مرکز وارد پاکت می‌کنیم این کار باعث می شود که ما به راحتی کیوبال را به موقعیت مناسبی برای توپ بعدی هدایت کنیم در صورتی که اگر ما مرکز توپ زرد را ضربه می زدیم نمی توانستیم موقعیت به مناسبی شرایط بالا برایش فراهم کنیم.

 مثال ۲:
 در این مثال هم ما از چندین نقطه می توانیم توپ زرد را پاکت کنیم اما انتخاب ما گوشه راست توپ هدف (زرد) است چراکه آن وقت می‌توانیم کیوبال را به خوبی به موقعیت مناسب برای ضربه بعدی هدایت کنیم . 

 نتیجه گیری :

 در میزهای بیلیارد (pool) دهنه های پاکت نسبت به توپ بزرگتر است و این خصوصیت این امکان را برای ما فراهم می‌کند که از کل فاصله دهنه ها برای اهداف خودمان استفاده کنیم به این تکنیک در اصطلاح بیلیارد cheating the pocket گفته می‌شود .