آموزش ضربات ترکیبی در بیلیارد (combination shot)


در این آموزش به معرفی ضربات ترکیبی  و نکاتی را که لازم است ، در هنگام اجرای این ضربه به آن توجه داشته باشیم خواهیم پرداخت . 

به طور کلی در ضربات ترکیبی ما 2 یا بیشتر توپ هدف خواهیم داشت . اما معمول آن داشتن همان 2 توپ هدف می باشد .  برای مثال به تصویر زیر توجه نماید . 
همان طور که مشاهده می فرمایید ابتدا کیوبال با توپ هدف1 برخورد میکند سپس توپ هدف 1 با توپ هدف2 برخورد میکند و توپ هدف 2 پاکت می شود . 

 

نکاتی را که در هنگام اجرای ضربات ترکیبی باید به آن توجه داشت: 

- برای اجرای ضربات ترکیبی می بایست از انتها به ابتدا حرکت کنیم ،  یعنی ابتدا نقطه ی هدف را روی توپ هدف 2 (object ball2)  پیدا کنیم . 
- سپس به سراغ توپ هدف 1 (object ball1) برویم و نقطه ی هدف آنرا پیدا کنیم .
- ودر آخر به سراغ کیوبال میرویم و تلاش میکنیم که نقطه ی هدف 1 را نشانه گیری نماییم .
ارزیابی میزان سخت بودن یک ضربه ترکیبی : 

به طور کلی 5 فاکتور زیر در مقدار سخت یا آسان بودن یک ضریه ترکیبی تاثیر گذار است . 

1. فاصله ی بین توپ های هدف

2. فاصله از پاکت

3. فاصله کیوبال با اولین توپ هدف

4. زاویه بین توپهای هدف

5. میزان سخت بودن موقعیت گرفتن برای ضربه بعدی


با ارزیابی 5 فاکتور بالا میتوانیم به میزان سخت بودن یک ضربه ترکیبی پی ببریم در صورتی که ریسک بالایی دارد شاید بهتر باشد ضربه امن (safety shot) بازی کنیم . فراموش نکنید احساسی بازی نکنید !