نحوه ی ایستادن در بیلیارد (Stance)

آنچه در این آموزش بدان می پردازیم : 
- تعریف حالت ضربه در بیلیارد (stance) 
- اصول تشکیل یک (stance) خوب در بیلیارد
- آموزش ویدیویی نحوه  ایستادن در بیلیارد(Stance)

تعریف حالت ضربه (stance) در بیلیارد:

به طور کلی به شکل ،شمایل و  استایل بدن در هنگام ضربه زدن Stance  میگویند. 

 با توجه به اینکه فیزیک افراد با یکدیگر متفاوت می باشد ،  نمی توان قوانین مطلقی را برای stance به طور دقیق مشخص کرد و در واقع هر فرد stance مخصوص خود را دارد.

در زیر تصاویری از stance  تعدادی از بازیکنان حرفه ای بیلیارد را مشاهده می فرمایید.  نحوه ی ایستادن در بیلیارد     طریقه ی ایستادن در بیلیارد

 

 نحوه ایستادن در اسنوکر    


اصول تشکیل یک stance خوب :

۱. قرار گرفتن درخط ضربه (Line shot)
۲. احساس راحتی (Comfort)
۳. ثبات (Stability)


قرار گرفتن در خط ضربه :

برای قرار گرفتن در خط ضربه باید ابتدا کاملا میز را نگاه و بررسی کنیم که دقیقا میخواهیم به کدام نقطه ضربه بزنیم. بعد از مشخص شدن هدف؛  می بایست یک خطی فرضی بین توپ هدف و کیو بال تصور کنیم  و دقیقا خودمان را هم تراز خط ضربه (Line shot) قرار دهیم . 

سپس به نحوی بدنمان را در خط ضربه قرار دهیم که cue action دقیقا روی خط line shot  انجام شود.


احساس راحتی (Comfort): 

با توجه به فیزیک بدنی  خود  باید حالت های مختلف را امتحان کنیم ، یعنی یکبار هر دو پایمان را خم کنیم  ، یک بار یک پا را خم کنیم و دیگری را صاف کنیم  و... تا بهترین حالت را که احساس راحتی همراه با چوب کشی صاف میکنیم را انتخاب نماییم. 

ثبات (Stability):

در هنگامی که در حالت ضربه قرار می گیریم باید دقت کنیم که یکی از پارامترهای تشخیص یک stance خوب داشتن ثبات می باشد . ثبات در بیلیارد به این معنی هستش که در صورتی که یک نفر شما را با دست تکان بدهد تعادل شما بهم نخورد و ثبات داشته باشد همچنین یک مثال دیگری هم هست که به درک ما از ثبات بیشتر کمک می کند اینکه زمانی که شما روی میز پل ایجاد کرده اید اگر کسی میز بیلیار از زیر دستتان بیرون بکشه شما زمین نیافتید و بتوانید تعادل خود را حفظ نمایید . 

آموزش ویدیویی نحوه  ایستادن در بیلیارد(Stance): 

در انتها یک آموزش ویدیویی تهیه کرده ایم امیدوارم که برایتان مفید  واقع شود :