آموزش پل دست در بیلیارد


آنچه در این آموزش به آن می پردازیم : 

- آشنایی با پل (Bridge) در بیلیارد 

- اصول یک پل خوب در بیلیارد

- نمونه پل های نادرست در بیلیارد

- آموزش انواع پل در بیلیارد

- ویژگی های پل باز در بیلیارد

- ویژگی های پل بسته در بیلیارد

-  پل روی باند  (rail bridge)

- فاصله ی پل تا Cue Ball

- فیلم آموزش ساخت پل در بیلیاردآشنایی با پل (Bridge) در بیلیارد :

از مهمترین و با اهمیت ترین قسمتهای آموزش بیلیارد ، ایجاد یک پل ( Bridge ) خوب و اصولی می باشد . که به شدت در کیفیت بازی تاثیر گذار می باشد . 

در واقع پل مرکز تنظیم کنترل بر روی کیوبال و چوب بازی است.   برای ایجاد یک پل خوب نیاز به دقت و تمرین زیاد است.

  با افزایش و کاهش ارتفاع پل می توانیم به نقاط مختلف کیوبال ضربه بزنیم.

برای موقعیت های مختلف پل های متفاوتی وجود دارد اما تمامی پل ها دارای اصول مشترکی هستند.


یک پل خوب دارای اصول زیر می باشد.

1.  دارای پایه محکم

۲. چوب بازی به راحتی روی آن حرکت می کند. (Cue action)

 ۳. میتوان چوب بازی را به صورت کاملا  صاف و روی یک خط قرار داد.

نمونه های پل های نادرست  :

 تصویر پل نادرست در بیلیارد     تصویر پل نادرست در بیلیارد     تصویر پل نادرست در بیلیارد     تصویر پل نادرست در بیلیارد    


انواع پل :

1. پل باز (Open Bridge)

2. پل بسته (Close Bridge)

ویژگی های  پل باز :

به طور کلی می‌توان گفت که پیاده کردن پل باز از پل بسته آسان تر می باشد، به همین دلیل به افراد مبتدی معمولاً توصیه می شود ابتدا بر این روش فعالیت کنند و پس مسلط شدن به ان به سراغ پل بسته بروند.

 برای ایجاد یک پل باز  ابتدا کف دست را کاملا روی میز قرار می دهیم سپس انگشت شصت و اشاره را به هم فشار میدهیم. تا یک شیار v شکل بر روی دستمان ایجاد گردد با گود کردن دست می توانیم ارتفاع آن را افزایش یا کاهش دهیم.


 تصویر پل باز در ایت بال

 تصویر آموزش نحوهی پل در بیلیارد


ویژگی های  پل بسته: 

پل بسته در مقایسه با پل باز دید کمتری از کیوبال به ما می‌دهد. در عکس زیر به خوبی مسئله مشخص می باشد :


 نمایی از پل بسته در ایت بال

 مقایسه پل بسته و باز


برای ایجاد پل بسته با انگشت اشاره یک حلقه به دور چوب بازی قرار دهید. و آن را در برابر انگشت شست خود قرار دهید. از کف دست و سه انگشت دیگر برای تثبیت و ثبات پل روی میز استفاده کنید.

 پل روی باند : (rail bridge)

گاهی کیوبال نزدیک باند قرار می‌گیرد و ما را مجبور می‌کند که پل خود را روی باند تشکیل دهیم با توجه به فاصله و شرایط کلی کیوبال انواع مختلفی پل استفاده می شود.


 تصویر آموزش پل کنار باند در ایت بال


فاصه ی چوب بازی تا Cue Ball :

به طور معمول بین 15 تا 20 سانتی متر می باشد . 


فیلم آموزش ساخت پل در بیلیارد:لینکهای پیشنهادی :

خرید میز بیلیارد