تکنیکهای استفاده از باند (Tactical Kicking)


 هنگامی که شما مجبور به استفاده از ضربات به وسیله باند ( kick ) هستید معمولاً زمانی است که در موقعیت سختی قرار دارید در این شرایط معمولا آنچه ذهن را درگیر می‌کند ، برآورد نقطه افت باند هستش که کیوبال با برخورد با آن نقطه و بازتابش از باند با توپ هدف برخورد کند.

بسیار خوب ما با یادگیری استفاده از باند این کار را به خوبی انجام دادیم ، بعد از آن چطور ؟  چه شرایطی در میز به وجود می‌آید ؟ آیا رقیب ما شرایط مساعد برایش به وجود می‌آید ؟ یا خیر ؟

خوب قطعاً ، صرفا خطا ندادن در ضربات kick نمی‌تواند نتیجه ایده آل برای ما باشد!

 اینجاست که تاکتیک استفاده از ضربات با باند (tactic kick) اهمیت پیدا می کند. ما باید یاد بگیریم که در سخت‌ترین شرایط هم موقعیت راحتی به رقیبمان ندهیم ، یک تاکتیک و استراتژی خوب استفاده از ضربات ایمن و دفاعی است که با یکی از موارد زیر می‌توان آن را اجرا کرد.


1.  ایجاد فاصله ی زیاد بین cue ball و object ball

 2. قرار دادن cue ball و object ball  در وسط دو باند روبرو

 3. مسدود کردن امکان زدن ضربه مستقیم از cue ball  به object ball


 با انجام یکی از روش های بالا ،  موقعیت را برای رقیبمان مشکل می کنیم و می توانیم امیدوار باشیم که او اشتباهی در ضربه خود انجام دهد.

خوب بیایید با مثال تصویری این استراتژی را دنبال کنیم.


 مسدود کردن امکان زدن ضربه مستقیم  cue ball  به object ball

 در تصویر زیر همانطور که مشاهده می کنید توپ هدف شماره ۱ ، می باشد ، امکان ضربه مستقیم وجود ندارد اما با استفاده از ضربه kick و هدف قرار دادن گوشه توپ هدف،  توپ شماره ۳ را بین کیوبال و توپ هدف حایل میکنیم.

 و رقیبمان را در شرایط مشابه شرایط قبلی خود قرار می دهیم.


 ضربه امن با باند  در بیلیاردقرار دادن cue ball و object ball  در وسط دو باند روبرو :

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید علاوه بر قرار دادن کیوبال و  object ball در وسط دو باند روبرو ، فاصله زیادی را بین آنها ایجاد می کند.

 نکته : زدن ضربه با فاصله ی زیاد (long shot) همیشه با ریسک بالا همراه است. به دو دلیل :

1. با توجه به فاصله زیاد ، عوامل محیطی مثل خواب پارچه می‌تواند بر روی توپ در مسیرهای طولانی  تاثیر گذار باشد.

2. نقطه افت در فاصله زیاد دید محدودتری دارد. و ضریب خطا بسیار بالاست.


 ضربه دفاعی در بیلیارد