آموزش استفاده از 2 باند در بیلیارد (Two Rail Kicking)


در این آموزش به نحوه ی محاسبه و پیدا کردن نقطهی هدف روی باند به منظور زدن ضربات دو باند می پردازیم . و با روش   Plus 2 Diamond system  آشنا میشویم.

برای شروع بیاید به موقعیت پیش آمده در تصویر زیر دقت کنیم و تصمیم داریم به وسیله ی 2 باند به توپ هدف (object ball)  ضربه بزنیم . 


متد  Plus 2 Diamond system ، باند عرضی را طبق تصویر شماره گذاری میکند  همان طور که مشاهده میکنید خود پاکت بعنوان یک Diamond در نظر گرفته می شود و هرDiamond به 2 قسمت تقسیم میشود . 

همچنین فاصله ی توپ سفید (Cue Ball) و توپ هدف را بوسیله ی Diamond شمرده می شود با توجه به فاصله ی بین کیوبال و توپ هدف (تعداد Diamondکه هر تعداد بود ، همان شماره را روی باند عرضی که شماره گذاری کرده ایم ، نشانه گیری میکنیم . 

در مثال بالا فاصله امتداد کیوبال و و امتدادتوپ هدف 3 دایموند می باشد . بنابراین ما می بایست Diamond شماره 3 را نشانه گیری نماییم . خوب بیایید یک مثال دیگر هم بررسی کنیم . در تصویر بالا فاصله امتداد کیوبال و امتداد توپ هدف 2 دایموند می باشد . بنابراین ما می بایست Diamond شماره 2 را نشانه گیری نماییم .

بله ، در این روش فاصله بین توپ هدف و کیوبال را بر اساس تعداد Diamond ها شمرده میشود و همان شماره بر روی باند عرضی نشانه گیری میشود . بنابراین با نحوه و روش این متد اشنا شدیم . اما نکاتی در رابطه با سرعت ضربه و نوع افه که در برگشت از باند تاثیر گذار است می پردازیم.

همان طور که در درس معرفی ضربه انگلیسی و درس معرفی ضربه با باند در بیلیارد ( Intro to Kicking )  اشاره شد . سرعت کیوبال و ضربات دارای ساید(ضربات انگلیسی) در زاویه برگشت از باند تاثیر گذار می باشد . 

در این متد از ضربه انگلیسی Running ٍEnglish استفاده میشود چرا که  با توجه به چرخش کیوبال به سمت جلو ، سرعت برگشت آن از باند بیشتر است.

برای درک بهتر توصیه میشود آموزش ویدیویی زیر که در آن به خوبی به متد  Plus 2 Diamond system  را همراه با تاثیر سرعت کیوبال و ضربات دارای ساید را به نمایش میگذارد دقت نمایید :