ایجاد موقعیت با یک باند در بیلیارد (on rail position)


 برای ایجاد یک موقعیت دقیق با بهره بردن از ضربات افه زیر و افه رو ،  کنترل سرعت کیوبال می‌تواند مشکل باشد ، در حالی که استفاده از باند برای موقعیت سازی بسیار کارآمد است ، باندها امکان استفاده از منطقه بزرگتر ، تغییر راحت  زاویه و همچنین کنترل بیشتر سرعت توپ را برای ما فراهم می کند.


 فضای بازی بزرگتر:

 در ابتدا شاید عجیب به نظر برسد اما استفاده از باند در واقع می‌تواند فضای بازی بیشتری را فراهم کند همچنین استفاده از باند حاشیه خطای بیشتری را به ما میدهد.

 اگر به تصویر زیر دقت کنید ایجاد موقعیت دقیق بدون بهره بردن از باند مشکل است در حالی که اگر از باند بهره ببریم فضای ما دو برابر بیشتر می شود کیوبال می تواند در محدوده باند به عقب و جلو برود و همچنان در محدوده مناسب باشد.


 موقعیت بوسیله ی افه در بیلیارد


 در مثال بالا کیوبال با باند برخورد نمی کند و می بایست در محدوده مورد نظر متوقف شود بدون برخورد کیوبال با باند کنترل سرعت آن می‌تواند مشکل و دارای خطای زیادی باشد. 


 موقعیت بوسیله ی باند در بیلیارد


 با دقت در دو تصویر بالا و مقایسه آنها دو مزیت در استفاده از باند را مشاهده می کنیم.

1.  کنترل سرعت با توجه به برخورد کیوبال با باند و کند شدن سرعت راحت تر می باشد.

2.  در صورت خطا در ضربه در استفاده از باند همچنان در محدوده مناسب قرار خواهیم داشت.


تغییر زاویه به منظور حاشیه خطا بیشتر به وسیله باند :

 یک اصل مشترک در بازی بیلیارد یافتن راهی برای انتقال کیوبال به خط ضربه است در حالی که از آن عبور نکند . بازی در عرض خط ضربه دارای حاشیه خطای کمی است بنابراین توصیه می‌شود حداقل امکان از باندها حتی در مواقعی که نیاز هست از دو باند و یا چند باند بهره برد . این کار باعث می شود که مساحت بیشتری برای بازی داشت و به شدت حاشیه خطا را افزایش داد.


 حاشیه خطا کم در بیلیارد


 در تصویر بالا مقدار فضایی که برای به دست آوردن موقعیت مناسب وجود دارد کم است چرا که اگر سرعت کیوبال کم یا زیاد باشد به خوبی در خط ضربه قرار نمی گیرد.


 حاشیه خطا زیاد در بیلیارد


 در تصویر بالا همانطور که مشاهده می کنید حاشیه خطا بسیار بالا می باشد و تقریبا مسیر حرکت کیوبال قطر میز می‌باشد و خطا در سرعت، کیوبال را از خط ضربه خارج نمی‌کند.